April 27th, 2015

Nox wizard

Балканская музыка с утра

Песня македонских комитов (это были "коллеги" сербских четников - повстанцы, боровшиеся с турецкими захватчиками). Раньше никогда не слышал этой мелодии. Душевно. Примерно половина фраз понятна сходу.

[Текст в оригинале, можно проверить, насколько интуитивно вам понятны незнакомые славянские языки]

Жали Заре да жалимо, како ће се раздвојимо.
Ти от мене, ја от тебе, ја ће идем на далеко.
Ја ће идем на далеко, на далеко бело Врање.
Ће се пишем у кумите, у кумите млат кумита.

Па ће узмем кралску сабљу и тој кралско све оружје.
Па ће идем чьк у Пчињу, чьк у Пчињу Прешев - Казу.
Па ће пређем Вардар воду, Вардар воду бьш голему,
Ће се тепам с тија Турци, с тија Турци Арнаути.

Жали, плачи да жалимо кьт ће слунце да огреје,
кьт ће слунце да огреје ти помисли от Бога је.
Ти да знајеш тој је мојо, тој је мојо бело лице,
Ти да знајеш тој је мојо, тој је мојо бело лице.

Кьт че ветар да подувне, ти помисли от Бога је,
Па ти рекни тој је моја, тој је моја блага душа.
Кьт ће роса да зароси, ти помисли от Бога је.
Па ти рекни тој су моје, тој су моје дробне слузе